Zużycie i intensywność pracy maszyn rolniczych wyraźnie wzrosło na przestrzeni lat. Urządzenia obecnie stosowane zapewniają szeroki wachlarz dostępnych możliwości. Nowe rozwiązania konstrukcyjne w połączeniu z automatyzacją płynącą z systemów elektronicznych, pozwalają pracować w trudnych, zmiennych warunkach, wykonując dużo większe przebiegi w znacznie krótszym czasie. Jest to wspaniała wiadomość dla przedsiębiorczych rolników, którzy nie mogą pozwolić sobie na utratę czasu, pieniędzy czy surowca. Wzmożona praca wiąże się naturalnie ze znacznie większą eksploatacją maszyn. Jak radzić sobie z tym aspektem naszej działalności, by kapitał zainwestowany w maszyny przynosił nam długoterminowy zysk?

Istnieją dwa rodzaje kosztów związanych z eksploatacją. Stałe koszty utrzymania to miedzy innymi: amortyzacja pojazdu, wydatki na przechowywanie i konserwację oraz koszt ubezpieczenia. Koszty te ponosi się niezależnie od pracy wykonanej na maszynie. To koszty użytkowania odnoszą się ściśle do stopnia wykorzystania maszyny. Wliczamy w to koszty napraw oraz koszty smarów, paliwa. Złe użytkowanie, niedostateczna ochrona lub nieodpowiednia obsługa techniczna może przysporzyć nam dodatkowych kosztów lub nawet całkowicie unieruchomić nasz traktor.

Rolnictwo cechuje się dużą sezonowością wykorzystania poszczególnych maszyn i urządzeń, dlatego zaleca się systematyczną codzienną konserwację. Czyszczenie, smarowanie, wykonywanie czynności regulacyjnych, sprawdzanie układów, okresowa wymiana płynów - podstawowym zadaniem tych czynności jest ustrzeżenie się przed pogarszaniem się właściwości użytkowych naszej maszyny oraz przygotowanie jej do bezawaryjnej pracy. Po uprzedniej obsłudze technicznej można przejść do przygotowania maszyny do pracy w wymaganym okresie agrotechnicznym. Większość maszyn pracuje w środowisku znacznego wpływu chemicznego. Wiele elementów jest przez to narażone na intensywniejszą eksploatację. Tarcie, cząstki pozostałe w elementach, zderzenia części roboczych o kamienie. Czyszcząc dokładnie urządzenie, możemy bezpośrednio określić stan poszczególnych elementów i zapobiec dalszym uszkodzeniom. Bardzo ważne jest tu pokrycie ubytków lakierniczych, chroniących powierzchnie przed korozją i wpływem czynników chemicznych. Czystość oraz zabezpieczenie układów elektronicznych powinna być priorytetem, gdy mamy do czynienia z urządzeniem wartym setki tysięcy złotych.

Zaleca się również garażowanie naszych maszyn zawsze w tym samym miejscu. Najlepiej zamkniętym, o utwardzonym podłożu. Pozwoli to wykluczyć i zdiagnozować np. problem przecieków. Właściwe osuszenie maszyny przed okresem zimowym, zmniejsza możliwość korozji elementów elektronicznych przez wodę.

Pamiętajmy, że na zużycie maszyny wpływa bardzo mocno okres w jakich pracuje maszyna. Praca w niesprzyjających warunkach, nawet mimo zaleceń cykli planowo-zapobiegawczych może wpędzić nas w dodatkowe koszty. Dlatego właśnie zalecane jest wykonywanie profesjonalnej, nowoczesnej diagnostyki serwisowej. Taką usługę oferuje m.in. firma Fricke. Nadmierna eksploatacja prowadzi nie tylko do dodatkowych kosztów, lecz również wpływa na obniżenie jakości i efektywności pracy. Dlatego w temacie eksploatacji najważniejsze, poza regularnymi przeglądami okresowymi, jest zapoznanie ze szczegółowymi danymi technicznymi i eksploatacyjnymi, naszej maszyny. Ponieważ to dzięki dokładnej znajomości właściwości technicznych naszej maszyny oraz przestrzeganiu zaleceń producenta możemy skutecznie dostrzec i złagodzić skutki eksploatacji.